Alle Fotos Copyright: Roman Klementovic & Anna Syrovatka